Co signalizuje rozsvícená kontrolka filtru pevných částic?

Moderní naftové motory jsou přímo výrobci obdařené filtrem pevných částic, který má za úkol jediné - snižovat výfukové emise a dostát tak zákonem předepsaných stanov. Na palubní desce tak od roku 2000 přibyla kontrolka dpf. Její signalizace varuje majitele vozů na silné znečištění filtru sazemi, případně jeho špatná funkce. Z důvodu snížené informovanosti a povědomí o této situaci pak mnozí panikaří a dělají mnohdy ukvapené závěry. Nezáleží na tom, jestli se kontrolka dpf audi nebo kontrolka dpf bmw objeví při nastartování či v průběhu jízdy. Vždy je nutné podniknout razantní opatření. Mnozí tuto kontrolku přehlížejí s tím, že se jedná o oranžovou a tím pádem informativní záležitost. Opak je v tomto případě pravdou!

Co je filtr pevných částic

Ještě před tím, než si vysvětlíme principiální účelnost tohoto zařízení, je nutné si uvědomit, že každý majitel musí počítat s určitou životností. Filtr pevných částic vykazoval v prvních letech uvedení na trh velkou poruchovost a jeho výměna se vyšplhala až ke 100 tisícům.

Dnes se jeho cena radikálně poupravila a životnost je ze všeobecného hlediska stanovena na 150 až 250 tisíc. Vždy záleží na modelu aut a typu jízdního charakteru samotného řidiče. Aktuálně se na trhu neobjevují nové modely dieselových motorů, které by tento filtr neobsahovaly. Je to dáno navýšenou normou Eura koeficientu.

Filtr pevných částic je ve své podstatě lapač sazí. Je součástí výfukového systému a snižuje vypouštění rakovinotvorných mikročástic do ovzduší. Mimo to je i dokáže efektivně spálit. Nejvíce mu škodí jízda na krátké vzdálenosti, kdy se motor dostatečně neohřeje a nemůže tak napomoct spálení.

U starších modelů aut bylo nutné vyprodukovat konstantní jízdu ve větší rychlosti, což bylo proveditelné pouze na dálnici. Negativně působilo vypnutí motoru během regenerace, správná funkčnost tedy závisela i na chování a zkušenostech samotného řidiče.

Vyřešit problém nyní

U starších modelů aut bylo nutné
vyprodukovat konstantní

Kontrolka filtru pevných částic

icon-filtr

Drtivá většina vozidel po roce 2000 disponují novou kontrolkou pro signalizaci problému s filtrem DPF/FAP. Starší modely se opírají o alternativní řešení v podobě poruchy motoru nebo žhavení, ale pozor, tento signál může poukazovat i na prázdnou nádržku na aditiva EOLYS. Vždy si tedy důkladně pročtěte svůj auto manuál a jednotlivé významy signalizace. Například kontrolka filtru pevných částic Škody Superb se zobrazuje jak blikáním žhavením, tak u novějších modelů klasickým vyobrazením.

Jakmile se vám tedy rozsvítí kontrolka filtru pevných částic, pravděpodobně se bude jednat o problém s regenerací tohoto zařízení, případně jeho úplné zanesení. Elektronika vozidla pak následně automaticky převede chod do nouzového režimu. Jednotka tak sníží výkon na dosatečné množství potřebné k dojetí do servisu. Zde bude provedena diagnostika a vyhodnocení skutkové podstaty problému.

Nepodceňujte signalizaci a dojeďte s vozem neprodleně do nejbližšího servisu, kde vám filtr vyčistí a případně zajistí renovaci. V případě, že nebude na filtru shledáno mechanické poškození, nemusí se měnit, ale postačí jeho odborná regenerace ve specializovaném servise. Takto vyčištěný filtr má znovu vlastnosti filtr nového, a při správném nastavení celého systému i životnost filtru jako nový filtr.